WODOROWE SYSTEMY PALIWOWE
JAK DZIAŁA HHO
  • WIĘKSZA MOC I MNIEJSZE SPALANIE
JAK DZIAŁA INSTALACJA HHO-POWER?

Instalacja wodorowa HHO-POWER produkuje z wody gaz HHO, który po przefiltrowaniu jest dostarczany do układu dolotowego silników spalinowych, a następnie po wymieszaniu z powietrzem trafia do komory spalania co skutecznie przyspiesza proces spalania paliwa dostarczanego przez pompę i wtryskiwacze.

Więcej energii z tego samego paliwa daje w efekcie większy moment obrotowy i mniejsze zużycie paliw do 30% pod obciążeniem. Zastosowanie instalacji HHO-POWER to nie tylko bardziej efektywna i oszczędna praca silnika spalinowego, ale również ochrona środowiska ponieważ analiza spalin wykazuje spadek ilości tlenku węgla do zera, a zawartość sadzy w spalinach mniejszą o ponad 50%.

  • SPRAWDZONE W TRUDNYCH WARUNKACH
KIEDY I GDZIE STOSOWAĆ INSTALACJĘ WODOROWĄ?

Ze względu na wysokie ceny paliwa oraz bardzo skuteczną pracę instalacje HHO-POWER są najbardziej opłacalne i rekomendowane przez zadowolonych użytkowników do silników diesla które pracują pod obciążeniem zwłaszcza w rolnictwie, budownictwie, transporcie oraz przemyśle leśnym.

Zastosowanie instalacji wodorowej najszybciej zwraca się warunkach pracy pod obciążeniem zgodnie z zasadą im większe obciążenie tym większe różnice w zużyciu paliwa nawet o 30%, porównując prace silnika tradycyjnego z silnikiem wspomaganym instalacją wodorową.

  • EKOLOGICZNE PALIWO PRZYSZŁOŚCI
CO TO JEST GAZ HHO?

Podczas przepływu prądu stałego przez wodę między dwoma elektrodami zachodzi proces elektrolizy wody – woda rozpada się na wodór i tlen.

W instalacji HHO-POWER nie rozdzielamy przegrodą wodoru od tlenu. W takim procesie gazy mieszają się ze sobą tworząc gaz o charakterystycznym dźwięku podczas spalania, znany w polskiej literaturze jako „mieszanka piorunująca” lub „gaz grzmiący”, a w dobie internetu przyjęło się nazewnictwo – zapis jako HHO co oznacza tzw. gazową postać wody.

Gaz HHO jest bardzo ekologicznym paliwem które wytwarzane jest z wody, a podczas spalania ponownie zamienia się w wodę.

Close Menu